The most important thing in life for me is growing into the ever expanding love and the amazing journey to find deeper and deeper connection with my true self. The more clearly I know myself, the more free I am to meet everyone and everything that crosses my path with clarity and love. In This blog I write in Finnish and English about how I experience this beautiful journey of life.

This summer right after my partner and I had split up, my friend Stephen asked me: “So what went wrong Amira?”. I replied “nothing went wrong”, even though at that moment the deeper meaning of our break up had not yet revealed itself to me. I replied “nothing went wrong”, because I have realised that […]

Tänä kesänä, kun olimme juuri eronneet kumppanini kanssa, ystäväni Stephen kysyi minulta“mikä meni vikaan Amira?” Vastasin “ei mikään mennyt vikaan”, vaikka siinä hetkessä eromme syvempi tarkoitus ei vielä ollutkaan minulle täysin selvä. Vastasin “ei mikään mennyt vikaan”, koska olen oppinut, että kaikilla kohtaamisilla, ihmissuhteilla ja kokemuksilla on aina syvempi tarkoitus ja kaikki on aina matkalla […]

This spring has been quite a ride emotionally, not to say that my life isn’t like that pretty much always. I have always felt everything strongly. There have been a lot of joyous occasions, especially my wonderful new acting job – a stage production of “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” in the Suomenlinna summer […]

Tämä kevät on ollut monella tapaa tunnerikasta aikaa, etteikö elämäni sitten olisi sitä oikeastaan aina. Olen aina tuntenut kaiken hyvin voimakkaasti. On ollut paljon ilon aiheita, erityisesti ihana uusi työproduktio Suomenlinnan kesäteatterissa super ihanassa työryhmässä, mutta sen lisäksi elämässäni on ollut erityisen paljon stressin aiheita ja muutosta, niin sisäistä kuin ulkoista. Esimerkiksi kumppanini muutti Suomeen […]

Few months ago life started to bombard me with the sentence “The Universe has your back”. It came from everywhere. This sentence popped up in conversations, in social media, as a flower decoration on the stairs in a restaurant, and then I bumped into Gabriella Bernstein’s book The Universe Has Your Back. The icing on […]

Muutama kuukausi sitten elämä alkoi pommittaa minua lauseella “The Universe has your back”– Universumi tukee sinua. Se tuli joka puolelta. Nämä sanat nousivat esiin keskusteluissa joita kävin, ne tulivat eteeni sosiaalisessa mediassa, kukka asetelmana portaissa kun kävelin sisään ravintolaan ja lopulta törmäsin Gabriella Bernstainin saman nimiseen kirjaan. Viimeinen tikki oli se, että olin itseasiassa enemmän […]

I spent the month of April 2016 in Bali. Many of my friends had travelled there and they all had experienced massive internal changes. They told me how the energies in Bali had put them in deep empowering, cleansing and transformative processes. It apparently has its own saying, called the Bali Magic. One friend of […]

Vietin Huhtikuun 2016 Balilla. Monet ystäväni olivat käyneet siellä ja tulleet takaisin eri ihmisinä. He kertoivat kuinka Balin energiat olivat laittaneet heidät syviin voimauttaviin, puhdistaviin sekä transformatiivisiin prosesseihin. Sille on kuulemma ihan oma sanontansa, Balin Taika. Yksi ystäväni sanoi, että Mama Bali niin sanotusti iskee ja tulee muuttamaan sinua voimakkaasti, mutta äidillisellä hellyydellä. Mietin mennessäni, […]

Wow, what a year 2017 was, probably the most unexpected so far. The year started with a break up from a relationship that didn’t feel good. The whole thing was really challenging because it had very similar elements to my relationship with my mother. It also had a lot of the same problems that I […]

Wau mikä vuosi tämä on ollut, varmasti yllättävin tähän mennessä. Vuosi  2017 alkoi sillä, että päästin irti ihmissuhteesta, joka ei tuntunut hyvälle. Suhde ja sen lopettaminen oli haastava prosessi, sillä siinä oli paljon samoja elementtejä kuin äitisuhteessani, sekä paljon asioita joiden yli ja ohi olin mennyt vihellellen edellisissä suhteissani. Onneksi elämä ei koskaan jätä ja […]