Year ago in December a lovely astrologist Kirsi Halla-Seppälä told me that the year 2018 will be a year of receiving and surrendering for me. Great! Finally an easy year, I thought. Life will give me abundantly and all I will do is receive the goods. Well it hasn’t been quite like that. By September […]

  Vuosi sitten Joulukuussa ihana astrologi Kirsi Halla-Seppälä sanoi minulle luennassa, että vuosi 2018 tulee olemaan minulle vastaanottamisen ja antautumisen vuosi. Ajattelin, ihanaa ja helppoa siis tulossa. Elämä tulee nyt antamaan minulle yltäkylläisesti ja senkun otan vastaan. No ei se sitten ihan niin yksinkertaisesti ole mennyt. Syksyyn mennessä kolme läheisintä ihmissuhdettani oli tullut päätökseen. Parisuhde […]

This summer right after my partner and I had split up, my friend Stephen asked me: “So what went wrong Amira?”. I replied “nothing went wrong”, even though at that moment the deeper meaning of our break up had not yet revealed itself to me. I replied “nothing went wrong”, because I have realised that […]

Tänä kesänä, kun olimme juuri eronneet kumppanini kanssa, ystäväni Stephen kysyi minulta“mikä meni vikaan Amira?” Vastasin “ei mikään mennyt vikaan”, vaikka siinä hetkessä eromme syvempi tarkoitus ei vielä ollutkaan minulle täysin selvä. Vastasin “ei mikään mennyt vikaan”, koska olen oppinut, että kaikilla kohtaamisilla, ihmissuhteilla ja kokemuksilla on aina syvempi tarkoitus ja kaikki on aina matkalla […]

This spring has been quite a ride emotionally, not to say that my life isn’t like that pretty much always. I have always felt everything strongly. There have been a lot of joyous occasions, especially my wonderful new acting job – a stage production of “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” in the Suomenlinna summer […]

Tämä kevät on ollut monella tapaa tunnerikasta aikaa, etteikö elämäni sitten olisi sitä oikeastaan aina. Olen aina tuntenut kaiken hyvin voimakkaasti. On ollut paljon ilon aiheita, erityisesti ihana uusi työproduktio Suomenlinnan kesäteatterissa super ihanassa työryhmässä, mutta sen lisäksi elämässäni on ollut erityisen paljon stressin aiheita ja muutosta, niin sisäistä kuin ulkoista. Esimerkiksi kumppanini muutti Suomeen […]

Few months ago life started to bombard me with the sentence “The Universe has your back”. It came from everywhere. This sentence popped up in conversations, in social media, as a flower decoration on the stairs in a restaurant, and then I bumped into Gabriella Bernstein’s book The Universe Has Your Back. The icing on […]

Muutama kuukausi sitten elämä alkoi pommittaa minua lauseella “The Universe has your back”– Universumi tukee sinua. Se tuli joka puolelta. Nämä sanat nousivat esiin keskusteluissa joita kävin, ne tulivat eteeni sosiaalisessa mediassa, kukka asetelmana portaissa kun kävelin sisään ravintolaan ja lopulta törmäsin Gabriella Bernstainin saman nimiseen kirjaan. Viimeinen tikki oli se, että olin itseasiassa enemmän […]

I spent the month of April 2016 in Bali. Many of my friends had travelled there and they all had experienced massive internal changes. They told me how the energies in Bali had put them in deep empowering, cleansing and transformative processes. It apparently has its own saying, called the Bali Magic. One friend of […]

Vietin Huhtikuun 2016 Balilla. Monet ystäväni olivat käyneet siellä ja tulleet takaisin eri ihmisinä. He kertoivat kuinka Balin energiat olivat laittaneet heidät syviin voimauttaviin, puhdistaviin sekä transformatiivisiin prosesseihin. Sille on kuulemma ihan oma sanontansa, Balin Taika. Yksi ystäväni sanoi, että Mama Bali niin sanotusti iskee ja tulee muuttamaan sinua voimakkaasti, mutta äidillisellä hellyydellä. Mietin mennessäni, […]