In the end of June I noticed a post on my friend’s instagram, where she announced, that she was taking a break from social media for the month of July. Immediately I got inspired, but also little horrified. I’ve never taken a longer break from social media, while staying home in Helsinki. On vacations I […]

Kesäkuun loppupuolella kiinnitin huomioni kaverini instagram -postaukseen, jossa hän ilmoitti jäävänsä Heinäkuuksi sometauolle. Innostuin ajatuksesta heti, mutta samalla myös vähän kauhistuin. En ole koskaan pitänyt pitempää taukoa sosiaalisesta mediasta ollessani kotona Helsingissä. Lomalla olen kyllä ollut pitkiäkin aikoja pois somesta ja vaikutus on ollut aina rauhoittava. Vietän omasta mielestäni turhan paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Sen […]

It’s the year of 1996 and I’m living in London, at Ladbroke Grove. I work as a professional model. I’ve been in the business for almost ten years. I live with my roommate Claire and her five year old daughter Ione. I’m dreaming of a new profession. Claire’s friend Lisa is visiting and says that […]

On vuosi -96 ja asun Lontoossa, Ladbroke Grovella. Teen ammatikseni mallin töitä. Olen ollut alalla kohta kymmenen vuotta. Asun kämppäkaverini Clairen ja hänen viisivuotiaan tyttärensä Ionen kanssa. Unelmoin uudesta ammatista. Clairen ystävä Lisa on käymässä ja kertoo olevansa hakemassa draamakouluun. Samassa putoan muistoon. Olen viisitoistavuotias Lauttasaaren yhteiskoulun yhdeksännen luokan opiskelija. Istun oppilaanohjaajan tapaamisessa ja selailen […]

On the morning of 12.6.2020 as I was scrolling facebook I bumped in to a heated conversation that a white friend of mine was having on his wall with around ten other white persons. They were ranting and dismissing something that I thought was supportive and respecting this process of racial equality. I decided to […]

12.6.2020 aamulla selaillessani facebookia törmäsin valkoisen tuttavani seinällä olevaan keskusteluun, jota kävi noin kymmenen muuta valkoihoista ihmistä. He päivittelivät tuohtuneena asiaa, jonka itse koin helpottavana ja tätä tasa-arvoisuuden prosessia tukevana ja kunnioittavana. Päätin tuoda näkökantani ilmi ja rupesin kirjoittamaan mielipidettäni. Seuraavassa hetkessä aloin kuitenkin tuntemaan pelkoa siitä, jos joku alkaisi väittelemään kanssani. Osoittaisi vähättelyä kokemuksiani […]

Through my whole life, since I was a little girl I have witnessed this enormous emptiness or silence as a part of me. It has felt like an open black hole that is dark, invisible and limitless. I have tried to avoid and escape this experience in all ways possible. I’ve kept busy, retreated into […]

Koko elämäni ajan, ihan pienestä tytöstä saakka olen aistinut itsessäni valtavan tyhjyyden kokemuksen, jota olen pelännyt. Se on tuntunut ammottavalta aukoilta, joka on rajaton, näkymätön ja pimeä. Niinpä olen kaikin mahdollisin keinoin välttänyt ja väistänyt sen kokemista. Olen pitänyt kiirettä yllä, paennut päähäni, tuijottanut televisiota ja kontrolloinut hengitystäni, keinoja on ollut monia. Nyt olen vähitellen […]

Meditation has been in my life around five years on and off. I’ve tried many different techniques, had several teachers and I’ve done group meditations as well as my own daily practice. For the past year and a half I’ve meditated daily. Many people say that meditation helps them, that they feel different after sitting […]

Useita vuosia olen tuntenut vetoa meditaatiota kohtaan ja kokeillut monia erilaisia tekniikoita. Minulla on ollut useita opettajia, olen tehnyt ryhmä meditaatioita, sekä omaa päivittäistä harjoitusta. Viimeiset reilu puolitoista vuotta olen meditoinut päivittäin. Monet ihmiset sanovat, että meditaatio auttaa heitä, että heillä on erilainen olo sen jälkeen, kun he ovat istuneet meditaatiossa. Myös tiede puhuu meditaation […]